Bejdsning

Et af Steel-Tech’s ekspertområder er rustfrit stål. Rustfrit stål er på alle planer et vidunderligt materiale; det er mekanisk stærkt, men ikke umuligt at formgive, det er korrosionsbestandigt, og så er det til at betale – i hvert fald sammenlignet med korrosionsbestandige metaller og legeringer som nikkellegeringer, titan og tantal! Det er derfor ingen tilfældighed, at langt hovedparten af alt udstyr til “kritiske formål” i fødevare- og medicinalindustrierne er af rustfrit stål.

Uheldigvis er rustfrit stål ikke ubegrænset rustfrit. Skal korrosionsbestandigheden bevares, skal stålet behandles godt, og skadevirkningerne af den mekaniske forarbejdning må og skal elimineres. Især skal det sikres, at alle anløbninger fra svejseprocesserne (billede 1, øverst) fjernes. I modsat fald risikerer man, at anløbningerne og det underliggende afchromede lag fungerer som arnested for grubetæring (pitting).

Et slemt, men ingenlunde usædvanligt eksempel findes på vandrøret nedenfor. Bemærk de mange sorte “prikker” i den anløbne zone – disse er grubetæringer, og alle som en har de givet gennemtæringer. Røret lignede et sprinkleranlæg, før det blev taget ud af drift!

Den sikreste måde at fjerne alle anløbninger er en bejdsning. En bejdsning er en kemisk proces, som typisk udføres i en opløsning bestående af 14-18% salpetersyre og 1-5% flussyre. Teoretisk set kan man også bejdse i salpetersyre-saltsyre (= kongevand!), hvilket bestemt ikke kan anbefales grundet risikoen for alvorlige korrosionsskader under og efter bejdsningen. Alle Steel-Tech’s bejdseprocesser er derfor baseret på salpetersyre-flussyre, hvilket er lige så effektivt og langt sikrere.

Ved at justere indholdet af især flussyre kan bejdsens aggressivitet reguleres. Den syre, der er ideel til fx 304- og 316-stål, er alt for svag til at tage fat på højtlegerede duplex-stål (2205, 2507), og en 254 SMO-bejdse er tilsvarende alt for hidsig til normale, rustfri stål. Som ved en enhver anden proces er korrekt bejdsning et spørgsmål om at vælge det korrekte værktøj. Skal der slås store søm i, skal der bruges en stor hammer – og vice versae. En for svag bejdse giver ingen effekt, mens en for stærk giver overbejdsning og forøgelse af stålets overfladeruhed. Netop Steel-Tech’s kombination af teoretisk baggrund og årelang praktisk erfaring gør os til en af de stærkeste spillere på banen.

Mht. størrelsen af emnerne har vi, fordelt på vore to afdelinger, en hel serie af bejdsekar, hvoraf det største (i Brøndby) måler hele 670 x 350 x 250 cm, hvilket gør os i stand til at behandle selv meget store emner. Faktisk bilder vi os ind, at vort største bejdsekar er landets største!

Endnu større emner kan pasta- eller spraybejdses, hvilket kan ske i begge vore afdelinger. Uanset hvilken metode, der vælges, er kunden sikker på at få et førsteklasses resultat: Alle anløbninger er fjernede, og stålets oprindelige korrosionsbestandighed er genoprettet.