Steel-Tech’s primære arbejdsområder:

Korrosionsbeskyttelse af stål – både rustfrit og ulegeret.

Nulstilling af beholdere og udstyr inden for den medicinske industri.

Bejdsning, passivering og dekontaminering af alle typer rustfrit stål, fra de almindelige austenitter til højtlegerede, superaustenitiske og superduplexe stål.

Rådgivning og konsulentbistand indenfor rustfrit stål og nikkellegeringer.