Siden jeg overtog ledelsen af virksomheden i 2010, har jeg arbejdet meget med miljøforbedringer.

Traditionelt set har virksomheder inden for overfladebehandling anvendt store mængder farlige og giftige stoffer, og er ofte med rette, blevet udskældt for dette. Højt vand- og energiforbrug samt udledning af spildevand og afkastluft til omgivelserne, for slet ikke at tale om et belastende internt arbejdsmiljø har også kendetegnet branchen.

Steel-tech er et godt eksempel på en virksomhed, der ved en langsigtet, målrettet indsats og investering er trukket i den rigtige retning. Vi har især sat ind på følgende områder:

  • Vores kunder er blevet motiveret og rådgivet til at vælge den sikreste og mindst miljøbelastende behandlinger, som stadig vil give et perfekt resultat.
  • Giftige stoffer anvendes stort set ikke længere i produktionen, og mængden af farlige stoffer på virksomheden er kraftigt reduceret.
  • Vi udleder ikke spildevand til offentlig kloak, og alt det skyllevand vi anvender, renses ved ionbytning. Den saltholdige fraktion fra vores RO-anlæg anvender vi til regenering af vores ionbytter og til toiletskyl. Derved har vi minimeret vores indtag af råvand.
  • Vi har en kraftig udsugning fra alle vores produktionsområder. Luften herfra renses og nedkøles før udledning. Den genvundne varme anvendes til opvarmning af procesbadene.
  • For at sikre et godt internt arbejdsmiljø, overvåges NOx-koncentrationen konstant flere steder på virksomheden.

Michael Frilund
Direktør/indehaver

Brøndby 2020