Gennem årene har Steel-tech foretaget et utal af de arbejdsopgaver som vi kan samle under betegnelsen: Industriel afrensning og overfladebehandling. F.eks. Bejdsninger og passiveringer på stedet hos kunder (”in situ” eller ”in place” om man vil) kemisk og mekanisk afrensning af autoklaver, udsyring (afkalkning) af varmevekslere, beholdere og rørsystemer indvendig og udvendig. Nulstilling af farmaceutisk udstyr og andre dekontamineringer.