Miljøpolitik

Det er Steel-Tech ApS’s grundfilosofi at bevare miljøet ved gennem en målbevidst indsats at forhandle, udvikle og anvende produkter og processer, der tager hensyn til miljø- og arbejdsmiljøforhold.

Steel-Tech er miljøgodkendt, og derudover skal nævnes:

  • Steel-Tech ønsker at fremstå som en miljø- og ressourcebevidst virksomhed , hvor ydre miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed er en integreret del af både selve virksomheden og den daglige drift.
  • Steel-Tech vil løbende forbedre indsatsen på både miljø- og arbejdsmiljøområdet, forebygge forurening og som minimum efterleve loven og myndighedernes krav.
  • Ressourceforbrug og miljøbelastning skal reduceres gennem optimering af processer, produkter og serviceydelser under hensyntagen til økonomi og øvrige politikker.
  • Ved udvikling, planlægning og indkøb bliver der taget hensyn til miljø- og arbejdsmiljøforhold.
  • Kunder skal rådgives og motiveres til at spørge efter Steel-Tech’s mindst miljøbelastende produkter og ydelser.
  • Der skal samarbejdes med myndighederne om miljøspørgsmål og kommunikeres åbent med virksomhedens interesseparter om miljøforhold.
  • Steel-Tech’s medarbejdere skal gennem information og oplæring uddannes og motiveres til at udføre arbejdet i overensstemmelse med denne politik.